Praktische Informatie

Informatie

Psychologenpraktijk Burgers
Gezondheidscentrum Pax Et Bonum
Lidwinastraat 57
5262 EN Vught

Mobiel: 06 - 553 421 59
gz-psycholoog@online.nl

Sinds 1 april 2016 verplicht de Nza aanbieders in de GBGGZ hun wachttijden te vermelden. Je vindt deze hieronder.

- Datum laatste actualisatie wachttijden: 22 oktober 2020
- De gemiddelde aanmeld wachttijd is 10 weken.


- Behandelwachttijd (de tijd tussen intake en start behandeling); behandeling volgt na intake aansluitend, met een gemiddelde tijd van 2 week ertussen.
- De wachttijd is niet afhankelijk van jouw zorgverzekeraar aangezien ik contractvrij werk.
- Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 1 week vanaf het eerste contact met een (andere) zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. treeknormen).